Velkommen til vores hjemmeside

Lukning af vandet p.g.a. omlægning af vandledninger

Mandag d. 23 nov 2020 fra 09.00 til 15.00

Onsdag d. 25 nov 2020 fra 09.00 til 15.00

Erhvervelse af grunden, hvor Leestrup Vandværk ligger eller grunden hvor boringerne står

Som de fleste nok er bekendt med, så vil Leestrup Vandværk snart begynde at købe det vand vi distribuerer fra Kongsted Vandværk. Det betyder at både vores vandværk på Saksholmvej og grunden med boringer på Stavnstrupvej blive overflødige. Derfor vil Leestrup Vandværk skille sig af med disse to grunde. Hvis der er personer der er interesserede i at erhverve en eller begge disse grunde skal man snarest og senest 30 november 2020 kl 24.00 kontakte Leestrup Vandværks bestyrelse med en indikation om, hvad man er villig til at betale for erhvervelsen. Leestrup Vandværk

Bud vandværksgrunden:

 19 november 2020. Okay jeg hæver mit bud til 16.000kr på vandværks grunden. Og betaler selvfølgelig udgifterne, skøde, tinglysning ved købet. Mvh Nikolaj Midtgaard 

Vedr. vandværksgrunden på Saksholmvej 40, 4733 Tappernøje – matr. nr. 0002p Leestrup By, Kongsted Sogn. Stor kvm. 310 med tilhørende fast bygning byder jeg kr. 15000.- med overtagelse af de på overtagelsestidspunktet på grunden  værende bygninger anlæg m.v. Jeg afholder derudover omkostninger til udfærdigelse af skøde, tinglysning og betaling af deraf følgende udgifter, samt udfærdigelse af refusionsopgørelse. Jeg udfærdiger sammen med vandværket endvidere oprettelse og tinglysning af servitut på grunden, som giver vandværket uhindret adgang til de brønde, rørføringer m.v. som vandværket anlægger i forbindelse med nedlukning af selve vandværket. Leestrup den 5. november 2020 Peter Kaspersen

 

2. november 2020. Hej Jeg har læst at grunden til vandværket skulle sælges, da grunden er et indhak i vores have så er det jo oplagt for os at købe den. Vi vil byde 10.000kr for grunden. Med venlig hilsen Nikolaj Midtgaard Stavnstrupvej 43

 Bud boringsgrunden:

 2. november 2020. Til Leestrup Vandværk.  Vi er netop blevet bekendt med at man ønsker at sælge grunden på Stavnstrupvej 30A og den kunne vi godt være interesseret i.  Vores bud på arealet er kr. 5.000,- som stort set svarer til kvadratmeterprisen.  Ser frem til at høre fra jer. Med venlig hilsen  Lene og Henrik Maarth, Stavnstrupvej 30, Leestrup  4733 Tappernøje