17 marts 2020

Grundet Corona virus problematikken har vandværkets bestyrelse besluttet at vi skyder mødeaktiviteter indtil videre, men med en horisont på til midt maj. Det gælder bestyrelsesmøder og nedenstående indkaldelse til Generalforsamling. Vi vurderer situationen løbende og vil informere via denne hjemmeside når bestyrelsen genoptager mødeaktiviteter og indkalder  til ny dato for Generalforsamling.

På bestyrelsens vegne Peter Wollesen

 

GENERALFORSAMLING I LEESTRUP VANDVÆRK

Det er blevet fastsat at der afholdes Generalforsamling i Leestrup Vandværk torsdag d. 2. april 2020. Generalforsamlingen afholdes i Bylauget på Saxholmvej 36 kl. 19.00.

Forslag, der skal kunne behandles på generalforsamlingen skal være afgivet til bestyrelsen senest 15. februar 2020

19.00             For tilmeldte serveres biksemad med tilbehør samt en vand/øl

20.00             Generalforsamlingen starter med følgende dagsorden:

  • 1. Valg af dirigent og stemmetæller
  • 2. Formandens beretning

  • 3. Godkendelse af regnskab for 2019

  • 4. Godkendelse af budget og takstblad for 2020

  • 5. Behandling af indkomne forslag

  • 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

  • 7. Valg af suppleant

  • 8. Eventuelt.

 Bestyrelsen

 

 

Hej

På grund af at nogle af grantræerne ved vandværksbygningen er gået ud og faren for at de resterende blæser ned over bygningen i en storm vil de blive fældet ved lejlighed.

Peter Wollesen

Velkommen til vores hjemmeside