GENERALFORSAMLING I LEESTRUP VANDVÆRK 

Det er blevet fastsat at der afholdes Generalforsamling i Leestrup Vandværk torsdag d. 11. april 2019. Generalforsamlingen afholdes i Bylauget på Saxholmvej 36 kl. 19.00.

Forslag, der skal kunne behandles på generalforsamlingen skal være afgivet til bestyrelsen senest 15. februar 2019

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

  

  • 1. Valg af dirigent og stemmetællere

  • 2. Formandens beretning

  • 3. Godkendelse af regnskab for 2017

  • 4. Godkendelse af budget og takstblad for 2018

  • 5. Behandling af indkomne forslag

  • 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

  • 7. Valg af suppleant

  • 8. Eventuelt.

 Bestyrelsen

 

 

Velkommen til vores hjemmeside