Velkommen til vores hjemmeside

Hej

Foreningen har runddelt en informationsskrivelse til alle medlemmer for 2020. Heri indgår et revideret takstblad for 2021. Dette takstblad har vi måttet ændre på den måde, at miljøafgiften er blevet erstattet med en tekst der siger: Miljøtaksten vil blive tilføjet når vi kender den.

M.v.h. Peter Wollesen