Leestrup Vandværk

Leestrup Vandværk forsyner 99 forbrugere med rent drikkevand.


Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via SMS, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 2 boringer.

Vandværket udpumper ca. 12.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.

Hårdhed
Drikkevandet i Leestrup er middelhårdt vand, det vil sige ca.16-18