Bestyrelsen i Leestrup Vandværk

Formand: Peter Wollesen, mobil 31445112
Næstformand:  Frederik Jensen, tlf 56711187

Kassserer: Robert Green, tlf 61261991
Bestyrelses medlem: Jan Stenager Hansen, tlf 40385345
Bestyrelses medlem: Niels Torpenholt Jørgensen, tlf 56725351
Suppleant: Bjarne Kristensen, tlf. 56725221

Driftansvarlig:  Bjarne Kristensen , tlf 56725221