Leestrup Vandværk a.m.b.a.

 v/formand Jan Hansen

Skovholmvej 10,  Leestrup

 4733 Tappernøje

 

                             Takstblad

 gældende fra l. januar 2021

 Fast vandafgift pr. år:  Kr. 2000,00 excl moms kr.2500,00 incl. moms.            

Miljøafgift af ledningsført vand: pr. m3  kr. 6,18 excl moms              kr. 7,73  incl. moms

Afgift til grundvandsbeskyttelse og indsatsplanlægning:                                                    pr. m3 kr. 0,19 excl moms                                                                      kr. 0,24  incl. moms

Afgift af ledningsført vand: pr. m3 kr. 10,80 excl moms                   kr.13,50 incl. moms

For sen indbetaling: 50.- incl. moms                           

l. og 2. rykker: 100.- incl. moms

Lukkevarsel udsendt: 125.- incl. moms

Genåbningsgebyr: 812.50 incl. moms + omkostninger

Aflæsning af vandmåler/skøn af forbrug  v/bestyrelsen                                 350.00 incl. moms + omkostninger

 Der opkræves a`contobeløb halvårligt, der modregnes efter endelig aflæsning.

    Tilslutningsafgift

Anlægsbidrag ved tilslutning til vandværket : 25.000.- incl. moms        

uden stophane, stikledning og målerbrønd.

 

Bestyrelsen i Leestrup Vandværk a.m.b.a.