Den 14. juli 1960 stiftedes ”Andelsselskabet Leestrup Vandværk” af de medlemmer der havde tegnet sig på den bindende tegningsliste.

Den stiftende Generalforsamling var sat til afholdelse på stiftelsesdagen kl. 19.30 på skolen. Ingeniør Kaj Petersen var mødt og redegjorde for et af ham udarbejdet projekt dateret 18/3 1960, hvoraf det fremgik at anlægsomkostningerne var beregnet til at ville koste kr. 70.000. i tilslutning til ingeniørens redegørelse havde flere medlemmer ordet for at rette forespørgsler som ingeniøren besvarede. Man vedtog de udarbejdede love og til bestyrelsen valgtes gårdejer Alfred Hansen, gårdejer Paul V. Petersen og smed E. Danielsen. Som suppleant valgtes gårdejer Hans Knudsen. Til revisor valgtes uddeler Larsen og Helmut Holst. Umiddelbart efter mødet konstituerede bestyrelsen sig. Man vedtog også her at ansætte Ingeniør Kaj Petersen som selskabets tekniske konsulent og afregne ham med 12% af samtlige omkostninger ved udbygningen af vandværket, dog ikke af byggerenter og kurstab. Man vedtog desuden at ansøge kommunegaranti for lånets optagelse der var nødvendig til udbygningen.

Efterfølgende blev det besluttet at undersøge køb af mejeriets boring og anmode om tilbud fra smed E. Danielsen på at lave ledningsnettet. Køb af mejeriets boring blev senere forkastet og egen boring blev lavet i foråret 1961. Bygning af ledningsnettet blev påbegyndt i sommeren 1961. I september 1961 blev vedtaget at bygge en pumpestation til kr. 20.500.

Den 6. juni 1962 blev der på Vindbyholt Kro afholdt en indvielses, hvor vandværket var vært til et tragtement bestående af kaffe og kage til andelshavere med ægtefælder.

I 1962 gik man fra at tage 1 vandprøve om året til at tage 2 om året.

I 1964 etableredes ledning på Saksholmvej.

I 1965 etableredes ren-vands beholderen (kr. 8.875) og bestyrelsen udvides til 5 personer.

I 1967 blev der tilplantet omkring vandværket med graner og hybenbuske + at tilkørslen blev belagt med ærtesten.

I 1969 udvides vandværket for at give plads til et methanafblæsningsanlæg. Hydroforen udskiftes ligeledes.

I 1971 var man nået op på 68 medlemmer.

I 1975 var man nået op på 87 medlemmer.

I 1978 indføres ½ årlige betalinger. Der blev lavet to nye boringer på et jordstykke købt af Anne Lise Larsen på Stavnstrupvej 30. At det blev to boringer skyldtes, at den første boring på 28 meter kun gav 5 m³ vand i timen, hvorfor en anden boring på 90 meter nær den første blev lavet og den gav 20 m³ i timen.

I 1979 kollapsede den gamle boring.

I 1988 udbygges vandværket med både nyt og brugt udstyr fra Mern. Dette både for at øge kapacitet og højne vandkvaliteten, der havde ligget noget under det ønskelige.

I 1992 bliver parcellen med boringerne tilplantet og drænet.

I 1995 installeres målerbrønde og målere.

I 2003 renoveres vandværket med nye filtre og pumper.

Fra 1/1 2007 overtages regnskabsførelsen af Østdansk Landbocenter.

I 2013/2014 udskiftes alle vandmålere.

Vandværkets bestyrelse igennem tiderne:

År

Formand

Næst F.

Kasserer

Medlemmer

Suppleant

Revisorer

1960

Alfred Hansen


Paul Petersen

E. Danielsen

Hans Knudsen

Larsen og Holst

1962

Alfred Hansen

E. Danielsen

Paul Petersen


Hans Knudsen

Larsen og Holst

1963

Alfred Hansen

E. Danielsen

Paul Petersen


Hans Knudsen

Larsen og Holst

1964

Alfred Hansen

E. Danielsen

Paul Petersen


Hans Knudsen

Larsen og Holst

1965

Alfred Hansen

E. Danielsen

Richard Jensen

Knud Arne Pedersen Jørgen Svanebjerg

Hans Knudsen

Larsen og Holst

1966

Alfred Hansen

Per Rosenberg

Knud Arne Pedersen

Richard Jensen Jørgen Svanebjerg

Hans Knudsen

Larsen og Holst

1967

Alfred Hansen

Knud Arne Pedersen

Per Rosenberg

Richard Jensen Jørgen Svanebjerg

Hans Knudsen

Larsen og Holst

1968

Alfred Hansen

Knud Arne Pedersen

Per Rosenberg

Richard Jensen Jørgen Svanebjerg

Hans Knudsen

Larsen og Hansen

1969

Alfred Hansen

Knud Arne Pedersen

Per Rosenberg

Jørgen Svanebjerg Egon Nørlund

Hans Knudsen

Larsen og Hansen

1970

Alfred Hansen

Jørgen Svanebjerg

Per Rosenberg

Åge Marker Egon Nørlund

Hans Knudsen

Larsen og Hansen

1971

Alfred Hansen

Jørgen Svanebjerg

Per Rosenberg

Åge Marker Egon Nørlund

Hans Knudsen

Larsen og Hansen

1972

Alfred Hansen

John Jørgensen

Jette Rosenberg

Åge Marker Egon Nørlund

Vagn Jacobsen

Larsen og Hansen

1973

Alfred Hansen

John Jørgensen

Jette Rosenberg

Åge Marker Egon Nørlund

Vagn Jacobsen

Larsen og Hansen

1974

Alfred Hansen

Egon Nørlund

Jette Rosenberg

Åge Marker John Jørgensen

Vagn Jacobsen

Larsen og Hansen

1975

Alfred Hansen

Egon Nørlund

Jette Rosenberg

Åge Marker John Jørgensen

Vagn Jacobsen

Larsen og Hansen

1976

Alfred Hansen

Egon Nørlund

Jette Rosenberg

Åge Marker John Jørgensen

Vagn Jacobsen

Larsen og Hansen

1978

Alfred Hansen

Egon Nørlund

Jette Rosenberg

Åge Marker Vagn Jacobsen

Hans Chr. Nielsen

Larsen og Hansen

1979

Alfred Hansen

Egon Nørlund

Jette Rosenberg

Åge Marker Vagn Jacobsen

Hans Chr. Nielsen

Larsen og Hansen

1980

Alfred Hansen

Egon Nørlund

Jette Rosenberg

Åge Marker Vagn Jacobsen

Hans Chr. Nielsen

Larsen og Hansen

1981

Egon Nørlund

Åge Marker

Jette Rosenberg

Niels Jørgensen Vagn Jacobsen

Svend Johansen

Larsen og Hansen

1982

Egon Nørlund

Åge Marker

Jette Rosenberg

Niels Torpenholt Jørgensen Vagn Jacobsen

Svend Johansen

Larsen og Hansen

1983

Egon Nørlund

Åge Marker

Jette Rosenberg

Niels Torpenholt Jørgensen Vagn Jacobsen

Svend Johansen

Larsen og Hansen

1984

Niels Torpenholt Jørgensen

Knud Green Christensen

Egon Nørlund

Svend Johansen Chr. Olsen


Larsen og Hansen

1985

Niels Torpenholt Jørgensen

Knud Green Christensen

Egon Nørlund

Svend Johansen Chr. Olsen

Jørgen Svanebjerg

Larsen og Hansen

1986

Niels Torpenholt Jørgensen

Knud Green Christensen

Egon Nørlund

Svend Johansen Chr. Olsen

Jørgen Svanebjerg

Larsen og Hansen

1988

Ryan Hansen

Knud Green Christensen

Egon Nørlund

Svend Johansen Chr. Olsen

Jørgen Svanebjerg

Larsen og Hansen

1989

Ryan Hansen

Knud Green Christensen

Egon Nørlund

Chr. Olsen Helmut Jørgensen

Jørgen Svanebjerg

Larsen og Hansen

1990

Ryan Hansen

Knud Green Christensen

Niels Erik Hybholt

Chr. Olsen Helmut Jørgensen

Jørgen Svanebjerg

Larsen og Hansen

1991

Niels Erik Hybholt

Ryan Hansen

Knud Green Christensen

Helmut Jørgensen Rasmus Mortensen

Jørgen Svanebjerg

Hansen og Bach

1992

Niels Erik Hybholt

Ryan Hansen

Knud Green Christensen

Helmut Jørgensen Rasmus Mortensen

Jørgen Svanebjerg

Hansen og Bach

1993

Niels Erik Hybholt

Ryan Hansen

Knud Green Christensen

Flemming Bach Arlo Jensen

Jørgen Svanebjerg

Hansen og Marker

1994

Niels Erik Hybholt

Ryan Hansen

Knud Green Christensen

Flemming Bach Arlo Jensen

Børge Kristensen

Hansen og Marker

1995

Niels Erik Hybholt

Ryan Hansen

Knud Green Christensen

Arlo Jensen Børge Kristensen

Knud Zink

Hansen og Marker

1996

Niels Erik Hybholt

Børge Kristensen

Knud Zink

Arlo Jensen Bjarne Christensen

Michael Rosenberg

Hansen og Marker

1997

Niels Erik Hybholt

Arlo Jensen

Knud Zink

Elo Svanebjerg Bjarne Christensen

Michael Rosenberg

Hansen og Marker

1998

Bjarne Kristensen

Arlo Jensen

Knud Zink

Michael Rosenberg Elo Svanebjerg


Hansen og Marker

1999

Bjarne Kristensen

Arlo Jensen

Knud Zink

Peter Kaspersen Elo Svanebjerg

Flemming Pihl

Hansen og Marker

2000

Bjarne Kristensen

Arlo Jensen

Knud Zink

Peter Kaspersen Elo Svanebjerg

Flemming Pihl

Ib Kristensen Søren Bach

2001

Bjarne Kristensen

Arlo Jensen

Knud Zink

Peter Kaspersen Elo Svanebjerg

Flemming Pihl

Ib Kristensen Søren Bach

2002

Bjarne Kristensen

Arlo Jensen

Knud Zink

Peter Kaspersen Elo Svanebjerg

Flemming Pihl

Ib Kristensen Søren Bach

2003

Bjarne Kristensen

Arlo Jensen

Knud Zink

Peter Kaspersen Elo Svanebjerg

Flemming Pihl

Ib Kristensen Søren Bach

2004

Bjarne Kristensen

Arlo Jensen

Knud Zink

Peter Kaspersen Elo Svanebjerg

Flemming Pihl

Ib Kristensen Søren Bach

2005

Bjarne Kristensen

Arlo Jensen

Peter Kaspersen

Elo Svanebjerg Flemming Pihl

Jette Zink

Ib Kristensen Søren Bach

2006

Bjarne Kristensen

Arlo Jensen

Peter Kaspersen

Elo Svanebjerg Flemming Pihl

Michael Uth

Ib Kristensen Søren Bach

2007

Bjarne Kristensen

Arlo Jensen

Peter Kaspersen

Elo Svanebjerg Flemming Pihl

Michael Uth

Ib Kristensen Søren Bach

2008

Bjarne Kristensen

Arlo Jensen

Peter Kaspersen

Elo Svanebjerg Flemming Pihl

Michael Uth

Ib Kristensen Søren Bach

2009

Bjarne Kristensen

Arlo Jensen

Peter Kaspersen

Elo Svanebjerg Flemming Pihl

Michael Uth

Ib Kristensen Søren Bach

2010

Bjarne Kristensen

Arlo Jensen

Peter Kaspersen

Elo Svanebjerg Flemming Pihl

Michael Uth

Ib Kristensen Søren Bach

2011

Bjarne Kristensen

Flemming Pihl

Elo Svanebjerg

Michael Uth Frederik Jensen

Peter Kaspersen

Ib Kristensen Søren Bach

2012 28/3

Ib Kristensen

Flemming Pihl

Elo Svanebjerg

Michael Uth Frederik Jensen

Robert Green

Ib Kristensen Søren Bach

2012 20/11

Flemming Pihl

Michael Uth

Elo Svanebjerg

Frederik Jensen Robert Green2013

Flemming Pihl

Michael Uth

Elo Svanebjerg

Frederik Jensen Robert Green

Arlo Jensen

Søren Bach

2014 Ekstra

Peter Kaspersen

Michael Uth

Hanne Sørensen

Frederik Jensen Robert Green

Peter Wollesen

John Marko Sørensen

2015

Peter Kaspersen

Michael Uth

Hanne Sørensen

Frederik Jensen Robert Green

Peter Wollesen


2016

Peter Kaspersen

Michael Uth

Hanne Sørensen

Frederik Jensen Robert Green

Peter Wollesen


2017

Peter Wollesen

Michael Uth

Hanne Sørensen

Frederik Jensen Robert Green

Bjarne Kristensen


2018

Peter Wollesen

Frederik Jensen

Robert Green

Jan Stenager Hansen Niels Torpenholt Jørgensen

Bjarne Kristensen


2019

Peter Wollesen

Frederik Jensen

Robert Green

Jan Stenager Hansen Niels Torpenholt Jørgensen

Bjarne Kristensen


Del siden